výbor sekce

Výbor  Předsedkyně Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA Místopředsedkyně MUDr. Milana Šachlová, CSc. Členové MUDr. Hana Honová Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prim. MUDr.Viera Bajčiová Revizorem sdružení je primář MUDr. Pavel Vítek. Seznam členů Aktualizovaný seznam členů Kooperativní...

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy...

Výbor sekce Předseda Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc, e-mail: hajduchm@atlas.cz Sekretář MUDr. Filip Janků VFN a l. LF UK Onkologická klinika, e-mail: filip.janku@vfn.cz Členové výboru doc. MUDr. Jiří...

Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (POS ČOS ČLS JEP)  je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii,...

Pneumoonkologická sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti. Ustavující schůze Pneumoonkologické sekce proběhla 18.11. 2004, následně proběhla v prosinci 2004 volba předsedy, místopředsedy a sekretáře...

Výbor Sekce uroonkologie Předseda Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče) Místopředsedkyně MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha) Členové výboru sekce prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 2. LF UK a FN...

Organizace pracovní skupiny se ujala prim. MUDr. Lenka Foretová,PhD. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ. Onkogenetická pracovní skupina není sekcí ČOS, proto se do ní nelze registrovat. Níže jsou lékaři, kteří v sekci pracují (z řad členů i nečlenů ČOS): ...

Výbor sekce Předseda doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz LF MU v Brně Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za...

Poslední volby do výboru sekce proběhly v lednu 2022. Výbor sekce Předseda prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 1. LF UK Ústav biochemie a experimentální onkologie Členové výboru prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Masarykův onkologický ústav & Středoevropský technologický institut, Brno doc. MUDr....