Organizace sekce

Výbor sekce

Předseda

Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc, e-mail: hajduchm@atlas.cz

Sekretář

MUDr. Filip Janků
VFN a l. LF UK Onkologická klinika, e-mail: filip.janku@vfn.cz

Členové výboru

Volby do výboru Sekce diagnostické a prediktivní  onkologie byly uzavřeny v září 2004. Na Výboru ČOS dne 21.9. 2004 referoval MUDr. Marián Hajdúch, PhD., který byl pověřen založením sekce, o výsledcích voleb. Z 45 členů SDPO volilo 39 členů.

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP. Dopis všem zájemcům o členství