Organizace sekce

Výbor Sekce uroonkologie

Předseda

  • Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče)

Místopředsedkyně

  • MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha)

Členové výboru sekce

  • prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 
  • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol)
  • MUDr. Jindřich Kopecký (Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové)
  • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň)
  • MUDr. Jana Katolická, PhD. (Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny)

Výbor sekce vzešel z voleb, které proběhly v lednu 2023, dovolení předsednictva sekce proběhlo dne 8. března 2023.  

Prosíme onkology, urology a všechny se zájmem o uroonkologii, kteří chtějí pracovat v této sekci, aby vyplnili přihlášku do sekce a zaslali k rukám Doc. Prausové. Podmínkou práce v sekci je členství v ČOS. Postup při přihlášení do sekce a přihlášku najdete zde.

Vznik sekce 

Dne 8. 9. 2006 byla v Olomouci během probíhajícího sympozia ustavena Onkourologická sekce ČOS ČLS JEP. Dopis ohlašující vznik sekce předsedovi ČOS ve formátu pdf.  Na konci i roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce. Následně proběhly v roce 2017 a 2023 volby výboru a předsednictva sekce.

Klíčová slova
odborné sekce; výbor sekce