Organizace sekce

Výbor Sekce uroonkologie

Předseda

  • Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče)

Místopředsedové

  • MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha)
  • MUDr. Jana Katolická, PhD. (Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny)

Členové výboru sekce

  • MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče)
  • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň)
  • MUDr. Jindřich Kopecký (Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové)
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc)

Revizní komise

  • Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Výbor sekce vzešel z voleb, které proběhly  v roce 2017, dovolení předsednictva sekce proběhlo dne 12. prosince 2017.  Nové volby proběhly v lednu 2023, nový výbor zatím nebyl dovolen.  

Prosíme onkology, urology a všechny se zájmem o uroonkologii, kteří chtějí pracovat v této sekci, aby vyplnili přihlášku do sekce a zaslali k rukám Doc. Prausové. Podmínkou práce v sekci je členství v ČOS. Postup při přihlášení do sekce a přihlášku najdete zde.

Vznik sekce 

Dne 8. 9. 2006 byla v Olomouci během probíhajícího sympozia ustavena Onkourologická sekce ČOS ČLS JEP. Dopis ohlašující vznik sekce předsedovi ČOS ve formátu pdf.  Na konci i roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce. Následně proběhly v roce 2017 volby výboru a předsednictva sekce.

Klíčová slova
odborné sekce; výbor sekce