Organizace sekce

Výbor Sekce uroonkologie

  • Poprach Alexandr
  • Matoušková Michaela
  • Katolická Jana 
  • Kocák Ivo
  • Svoboda Tomáš
  • Zemanová Milada 
  • Kopecký Jindřich
  • Melichar Bohuslav 

Výbor vzešel z voleb, které proběhly  v roce 2017.  

Prosíme onkology, urology a všechny se zájmem o uroonkologii, kteří chtějí pracovat v této sekci, aby vyplnili přihlášku do sekce a zaslali k rukám Doc. Prausové. Podmínkou práce v sekci je členství v ČOS. Postup při přihlášení do sekce a přihlášku najdete zde.

Vznik sekce 

Dne 8. 9. 2006 byla v Olomouci během probíhajícího sympozia ustavena Onkourologická sekce ČOS ČLS JEP. Dopis ohlašující vznik sekce předsedovi ČOS ve formátu pdf.  Na konci i roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce.

Klíčová slova
odborné sekce; výbor sekce