Organizace sekce

Pneumoonkologická sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti. Ustavující schůze Pneumoonkologické sekce proběhla 18.11. 2004, následně proběhla v prosinci 2004 volba předsedy, místopředsedy a sekretáře korespondenční cestou. Délka funkčního období funkcionářů výboru byla stanovena stejnou cestou na 4 roky. Poslední volby do výboru proběhly v listopadu 2014.  

Vedení sekce

Předseda

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
FN TRN
tř. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
e-mail: pesek@fnplzen.cz

Místopředsedkyně

doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FNB Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: jskric@fnbrno.cz

Členové výboru

  • MUDr. Libor Havel
  • MUDr. Leona Koubková
  • MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
  • MUDr. Michal Hrnčiarik

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.