Organizace sekce

Organizace pracovní skupiny se ujala prim. MUDr. Lenka Foretová,PhD. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ.

Onkogenetická pracovní skupina není sekcí ČOS, proto se do ní nelze registrovat. Níže jsou lékaři, kteří v sekci pracují (z řad členů i nečlenů ČOS): 

Endokrinologický ústav
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
FNsP Radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
CMBGT (Centrum molekulární biologie a genové terapie) IHOK
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
1. LF UK , Ústav biochemie a experimentální onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
1. LF UK a VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
2. LF UK, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol a MOÚ
Sekce ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
Genomac Int.s.r.o., CEGES
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
Sunderby Sjukhus
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Onkogenetická pracovní skupina
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Onkogenetická pracovní skupina
LF UP Olomouc, Ústav patologie a Ostravská Univerzita, Ústav lékařské genetiky
Sekce ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
1. LF UK, Ústav biochemie a experimentální onkologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
2. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina
MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Onkogenetická pracovní skupina, Sekce podpůrné léčby
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
1. LF UK a VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina