Organizace sekce

Výbor sekce

Předseda

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Institut biostatistiky a analýz LF MU v Brně

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.