Archiv: 15. 6. 2006, ročník: 19, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 9 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2006; 19(3): 161-166.
Klíčová slova: kvalita života, dotazníky kvality života, maligní nádorové onemocnění, onkologický pacient
Autoři: Slováček Ladislav, Slováčková Birgita, Blažek Martin, Jebavý Ladislav
Klin Onkol 2006; 19(3): 167-170.
Klíčová slova: probiotiká, onkológia, kolonizačná rezistencia, bezpečnosť, črevná flóra/probiotika, onkologie, kolonizační rezistence, bezpečnost, střevní flóra
Autoři: Mego Michal, Zajac V.
Klin Onkol 2006; 19(3): 171-176.
Klíčová slova: EGFR1, bodové mutace, nízkomelekulární inhibitory tyrozinkináz, gefitinib, erlotinib, nemalobulněčné plicní karcinomy, k-ras
Autoři: Berkovcová Jitka, Hajdúch Marián, Dziechciarková Marta, Trojanec Radek, Janošťáková Anna, Wiecek S., Grygárková Ivona, Kolek Vítězslav, Vorlíček Jiří

Informace

Klin Onkol 2006; 19(3): 176.
Klíčová slova: JOD

Původní práce

Klin Onkol 2006; 19(3): 177-182.
Klíčová slova: vakuová biopsie, mamotom, stereotakticky navigovaná vakuová biopsie, hand held technika
Autoři: Skovajsová Miroslava, Šťovíčková M., Frýbová Jana, Bitmanová H., Žížalová Jana, Hlaváčková Miloslava, Bartoňková Helena, Schneiderová Monika, Říčková Hana, Mutina Z., Houserková Dana, Palička Vladimír, Vedralová J., Kováčová Š., Julišová Ivana
Klin Onkol 2006; 19(3): 183-185.
Klíčová slova: Pozitronová emisní tomografie, Hodgkinův lymfom, infiltrace plic
Autoři: Móciková Heidi, Marková Jana, Skopalová Magdaléna, Čáp F., Čermák F., Feltl David, Klásková Kateřina, Kozák Tomáš, al. et
Klin Onkol 2006; 19(3): 186-193.
Klíčová slova: adenokarcinom rekta, radioterapie, radiochemoterapie, léčebné výsledky, prognostické faktory, EGFR, tumor infiltrující T lymfocyty, VEGF, onkoprotein p53
Autoři: Dvořák Josef, Veselý Pavel, Tomšová Markéta, Melichar Bohuslav, Petera Jiří, Tyčová Věra, Nová Markéta

Sdělení

Klin Onkol 2006; 19(3): 194-197.
Klíčová slova: magnetická rezonance, rakovina prsu
Autoři: Schneiderová Monika, Belanová Renata, Bartoňková Helena, Opletal Petr

Onkologická společnost

Klin Onkol 2006; 19(3): 198-200.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP