Archiv: 15. 4. 2014, ročník: 27, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(2): 81.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Tomáš

Přehled

Klin Onkol 2014; 27(2): 87-96. DOI: 10.14735/amko201487.
Klíčová slova: mikroRNA – karcinom jícnu – Barrettův jícen – regulace genové exprese – diagnostika – prognóza
Autoři: Kovaříková Alena, Héžová Renata, Srovnal Josef, Rédová-Lojová Martina, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2014; 27(2): 97-102. DOI: 10.14735/amko201497.
Klíčová slova: karcinom prsu lobulární – folikulární lymfom – diagnostika – histologie – muži
Autoři: Navrátil Jiří, Petráková Katarína, Nenutil Rudolf, Vyzula Rostislav, Svoboda Marek
Klin Onkol 2014; 27(2): 103-107. DOI: 10.14735/amko2014103.
Klíčová slova: psychoneuroimunologie – karcinom prsu – coping – stres – adaptace
Autoři: Skřivanová Kateřina, Gregor Jakub, Bendová Marcela, Brančíková Dagmar, Elfmarková Nela, Svěrák Tomáš, Peterková Hana, Dušek Ladislav

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(2): 108-110. DOI: 10.14735/amko2014108.
Klíčová slova: mamografie – rakovina prsu – screening rakoviny
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, de Lima Adma Silva
Klin Onkol 2014; 27(2): 111-126. DOI: 10.14735/amko2014111.
Klíčová slova: Schnitzler- syndrom-monoklonální gamapatie – interleukiny – anakinra – proteiny akutní fáze-osteogeneze
Autoři: Szturz Petr, Šedivá Anna, Žurek Martin, Adam Zdeněk, Štork Jiří, Čermáková Zdeňka, Steyerová Petra, Vokáčová Alena, Hrbek Jan, Sýkora Michal, Špička Ivan, Mechl Zdeněk, Mayer Jiří
Klin Onkol 2014; 27(2): 127-135. DOI: 10.14735/amko2014127.
Klíčová slova: onkologie – analýza přežití – relativní přežití – staging nádorů – adjustovaný odhad
Autoři: Uher Michal, Pavlík Tomáš, Májek Ondřej, Mužík Jan, Büchler Tomáš, Abrahámová Jitka, Vyzula Rostislav, Fínek Jindřich, Vorlíček Jiří, Dušek Ladislav

Kazuistika

Klin Onkol 2014; 27(2): 136-137. DOI: 10.14735/amko2014136.
Klíčová slova: adenokarcinóm – rete testis – chemoterapia – kazuistika – metastázujúci
Autoři: Chovanec Michal, Mego Michal, Syčová-Milá Zuzana, Obertová Jana, Rajec Ján, Palacka Patrik, Mardiak Jozef
Klin Onkol 2014; 27(2): 138-142. DOI: 10.14735/amko2014138.
Klíčová slova: renálny onkocytóm – invázia – immunohistochémia – genetika
Autoři: Kolníková Georgína, Marinová Petya, Gál Viliam, Mečiarová Iveta, Mišanko Vladimír, Rampalová Jana, Jáni Peter, Orthová Silvia, Ondriaš František, Caňo Michael

Informace

Klin Onkol 2014; 27(2): 137.

Sdělení

Klin Onkol 2014; 27(2): 143-145.
Klíčová slova: axilární disekce – karcinom prsu – radioterapie – prs záchovné výkony
Autoři: Vrána David, Gatěk Jiří, Cwiertka Karel, Šrámek Vlastislav

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2014; 27(2): 146.
Autoři: Krčmová Lenka, Maňásek Viktor, Pazdrová Gabriela, Holečková Petra, Šachlová Milana, Tomíška Miroslav, Beneš Petr

Různé

Klin Onkol 2014; 27(2): 147.
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, de Lima Adma Silva