Doc. MUDr.Jindřich Fínek, PhD

Doc. MUDr.Jindřich Fínek, PhD

Jsem 16 let primářem oddělení, kde nemáme nedostatek lékařů a vybíráme si ze žádostí o zaměstnání.

V případě volby rád zasednu v novém Výboru, kde budu se snažit o sjednocení všech trendů, směrů a vizí ku prospěchu péče o onkologicky nemocné.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

  • Důraz na prevenci a včasnou diagnostiku nádorových onemocnění
  • Zajištění financování kvalitní a racionální onkologické péče
  • Podpora rozvoje onkochirurgie ve všech orgánových oblastech
  • Výchova a získání mladých kolegů pro onkologickou péči

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Tvrdé, racionální, daty podložené

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Počet KOC není důležitý, důležitá je jejich kvalita garantovaná transparentním , nepolitickým a pravidelným auditem za odborného dohledu ČOS.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Z východu k nám nikdy nepřišlo nic dobrého

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Česká onkologická společnost byla mnohokrát významnými kolegy z ostatních oborů dávána za příklad dobře fungující odborné společnosti.