Průběh voleb

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

Harmonogram voleb:

Volby do výboru České onkologické společnosti 2011 jsou korespondenční - dvoukolové.

ÚNOR:

 • Jsou rozeslány orazítkované volební lístky pro první kolo voleb

BŘEZEN:

 • Volič odešle nejpozději do 5.3.2011 (rozhoduje datum poštovního razítka v den podání)  vyplněný hlasovací lístek pro 1. kolo voleb
 • 11.3. 2011 se schází volební komise ke svému jednání a vyhodnocení 1. kola voleb
 • Jsou osloveni všichni členové ČOS, kteří postoupili do druhého kola, zda s kandidaturou souhlasí
 • Do 16.3.2011 volební komise sestaví kandidátku pro 2. kolo voleb
 • Kandidátní listina pro druhé kolo je zveřejněna na Linkos

DUBEN:

 • Budou rozeslány orazítkované volební lístky pro druhé kolo s kandidátní listinou
 • Volič odešle nejpozději do 30.4.2011 (rozhoduje datum poštovního razítka v den podání) vyplněný hlasovací lístek pro druhé kolo

KVĚTEN:

 • 13. 5. 2011 se schází volební komise ke svému jednání a vyhodnocení 2. kola voleb
 • Jsou osloveni všichni členové ČOS, kteří se stali členy výboru či revizní komise, zda se svým členstvím ve výboru či v revizní komisi souhlasí.
 • Budou vyhlášeny výsledky voleb

Systém volby:

Kandidáty do výboru ČOS a volební komise je možno v 1. kole vybírat mezi všemi řádnými členy ČOS. Jejich seznam je uveden v adresáři členů ČOS na Linkos. V adresáři jsou zařazeni řádní členové ČOS s platným členstvím k  31. lednu 2011 dle evidence členů České lékařské společnosti JEP. V obou kolech se vybírá 11 členů do výboru a 3 do revizní komise. V prvním kole se vybírá ze všech členů ČOS , ve druhém kole z kandidátní listiny vzešlé z vítězů kola prvního.  Do druhého kola voleb do výboru ČOS postupuje 22 členů ČOS, kteří získali největší počet hlasů a 6 členů ČOS, kteří získali největší počet hlasů do revizní komise. Ze druhého kola vzejde složení výboru a revizní komise. Konečný počet členů výboru je 11 a konečný počet členů revizní komise jsou 3.
Podrobné informace k volebnímu systému v jednotlivých kolech, stejně jako instrukce k vyplnění volebních lístků, najdete v části 1. kolo a 2. kolo.