Volby 2015

Vážení členové České onkologické společnosti ČLS J.E.P.,

na zasedání výboru ČOS dne 20.1.2015 byly vyhlášeny volby do výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. V souladu s rozhodnutím výboru na zasedání v prosinci 2014 bude mít budoucí výbor ČOS 13 členů a revizní komise 3 členy, volby budou rozhodnutím výboru z 18. 11. 2014  jednokolové.

******************************************************************

Aktuálně:

 • Volební modul byl dne 13.7. 2015 uzavřen.  
 • 13.7. byl uveřejněn Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 30.6.2015 v Brně, kde se uskutečnila volba funkcionářů nově zvleného výboru a revizní komise.
 • Dne 30.6.2015 se konalo 1. zasedání nově zvoleného výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP. Hlavním úkolem prvního zasedání byla volba funkcionářů.
  Výsledky voleb funkcionářů výboru ČOS a revizní komise ČOS. Výbor ČOS a revizní komise 2015-2019.
 • 18. kveta zveřejněny výsledky voleb a Zápis z jednání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS dne 18.5.2015, konané v prostorách ČLS JEP, Praha, Lékařský dům
 • 12. května se sešel výbor ČOS v Hradci Králové na své poslední schůzi. Zápis
 • 15. dubna 2015 - zveřejněn zápis ze zasedání volbení komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP konaného dne 9.4.2015 v Brně během Brněnských onkologických dnů.
 • 12. dubna 2015 - zveřejněny Kandidátní listiny pro volby do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP pro období 2015-2019
 • 10. dubna 2015 skončila volební kampaň, možnost dodazů na kandidáty byla deaktivována, na Linkos se nadále není možno přihlašovat. Není možno ani měnit již vložené profily
 • 9. dubna 2015 se sešla volební komise. Volební lístek bude uveřejněn během víkendu.  
 • 23. března 2015 - Kandidáti, kteří byli nominováni v termínu (do 21.3.2015) a chtějí doplnit svůj volební profil na stránku Profily kandidátů, tak mohou učinit zasláním na adresu info@linkos.cz. Obsahem je: fotografie, stručné představení, volební program a orgán, do kterého jste byl/a nominován/a). Volební kampaň končí 10. dubna.   
 • 21. března 2015 23:59 byla ukončena možnost přihlášení na Linkos za účelem vložení vlastní kandidatury nebo doporučení kandidáta do voleb 2015. Volební modul je vám nadále k dispozici. Můžete si přečíst volební programy uchazečů o práci ve výboru a revizní komisi a také navržené kandidatury - vše v části Profily kandidátů.    
 • 19. března 2015 - Závěrečné poselství předsedy výboru ČOS prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., dr.h.c. členům ČOS 
 • 4. března 2015 - aktualizován seznam voličů o nově přijaté členy
 • 28. února 2015 - sledujte profily kandidátů a doporučení členů ČOS na kandidáty do výboru ČOS 
 • 17. února 2015 - Aktivována možnost kandidovat ve volbách nebo doporučit kandidáta. Návrhy kandidátů nebo vlastní kandidatury do výboru a do revizní komise mohou členové ČOS podávat v rámci volební kampaně do 21.3.2015 23:59
 • 16. února 2015 - zveřejněna prezenční listina 2011-2014
 • 14. února 2015 - zveřejněn Seznam členů ČOS k 21.1.2015, který je zkontrolován s členskou evidencí České lékařské společnosti ČLS J.E.P.
 • 21. ledna 2015 - zveřejněn Harmonogram voleb 
 • 20. ledna 2015 - ustavena Volební komise
 • 20. ledna 2015 byly vyhlášeny volby do výboru ČOS a do revizní komise ČOS
 • leden 2015: probíhá kontrola členské evidence ČOS podle evidence České lékařské společnosti J.E.P. 
Klíčová slova
Volby 2015