Volby 2023

Volby do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  na období 2023 až 2027

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 13. 12. 2022 o konání voleb pro období od 2023 do 2027. Volby do výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P (voleno bylo 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleno byly 3 osoby) byly jednokolové a hybridní – elektronické i korespondenční (pro 7 členů, kteří nedodali mailové adresy). 

Volba členů výboru proběhla z nominantů, kteří se sami přihlásili s nominací do výboru ČOS a nebo byli nominováni jiným členem ČOS a se svou nominací souhlasili. Zájemci o práci ve výboru ČOS měli možnost požádat o zveřejnění volebního medailónku, tato možnost byla ukončena 16. 4. 2023.

Vlastní volby proběhly 18. 4. až 25. 4. 202.  28. 5. 2023 skončila lhůta pro podání stížností. 

Dne 29.5. 2023 volební komise potvrzuje výsledky voleb, průběh voleb bez připomínek. Dne 20.6.2023 se konala schůze nového výboru ČOS a Revizní komise, kde proběhla volba funkcí

Složení výboru a revizní komise ČOS pro léta 2023 - 2027