Profily kandidátů

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

Zde se Vám představili někteří členové ČOS, kteří měli zájem o práci ve výboru České onkologické společnosti ve volebním období 2011-2015.

Návrhy na kandidaturu

 • MUDr. Petra Holečková navrhuje:

  25. 2. 2011
  Navrhuji prof. MUDr. Aleše Ryšku, PhD. - neoonkologa, patologa, jehož členství ve výboru považuji za velmi přínosné a MUDr. Karla Cwiertku, PhD. - radiačního onkologa, jehož zkušenosti v oboru by byly pro nový výbor cenné.
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. navrhuje:

  21. 2. 2011
  Do výboru ČOS bych chtěl navrhnout MUDr. Petru Holečkovou a MUDr. Pavla Vítka, Ph.D. Vážím si jejich intelektuálního rozhledu, odborné erudice, pracovitosti a morální integrity.
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. navrhuje:

  18. 2. 2011
  Rád bych touto cestou navrhl na členku revizní komise prim. MUDr. K. Petrákovou. Za roky, co ji znám jsem přesvědčen, že má schopnosti přispět k plnohodnotné funkci výboru. Výborně se orientuje v celé problematice, umí správně a racionálně argumentovat a je velmi pracovitá a svědomitá.
 • MUDr. Katarína Petráková navrhuje:

  14. 2. 2011
  Jako dalšího kandidáta do výboru ČOS doporučuji kromě již zmíněných kandidátů i doc. Petru Tesařovou, která díky své pracovitosti, zájmu o onkologii a dobré komunikaci může být pro českou onkologii prospěšná.
 • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. navrhuje:

  7. 2. 2011
  Ač neoonkolog, dovoluji si navrhnout hned 3 kandidáty - již dříve nominovanou prim. Janu Prausovou a dále prof. Bohuslava Melichara a prof. Rostislava Vyzulu.
  Z pozice člověka, který se pohybuje do jisté míry "na druhé straně barikády" - tedy v oblasti diagnostiky si u všech nesmírně vážím jejich smyslu a porozumění pro interdisciplinární spolupráci. Při diskusích o jistě nelehkých úkolech a výzvách, které stojí před ČOS jsem nabyl přesvědčení, že mají velmi přesnou představu o tom, kam by měla společnost směřovat.
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. navrhuje:

  7. 2. 2011
  Doporučuji, aby členy výboru ČOS byli jednak někteří stávající členové, kteří jsou známí svou pracovitostí a zanícením pro onkologii a navíc bych rád ve výboru viděl pani prim. J. Prausovou, pro její jasnou, logickou a racionální vizi, jak v onkologii dál a zároveň její komunikační schopnosti.