Volby 2019

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11. 12. 2018 o konání voleb pro období od 2019 do 2023. Volby do výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P (voleno bude 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleny budou 3 osoby) proběhnou na jaře 2019. Volby proběhnou kombinovaně, jednokolově, tedy členové, kteří mají v centrální evidenci členů České lékařské společnosti uvedenu e-mailovou adresu budou volit ELEKTRONICKY a členové ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu budou volit KORESPONDENČNĚ.  

Výsledky voleb byly vyhlášeny 16. května 2019 na Linkos

Přesný harmonogram voleb a instrukce najdou voliči dle druhu volby:  Instrukce k elektronickým volbám  a Instrukce ke korespondenčním volbám.