Funkční období 2007-2011

S čím se potýkala česká onkologie a výbor České onkologické společnosti v letech 2007-2011? V této části najdete informace o právě končícím volebním období.

Najdete zde přehled činnosti výboru za volební období 2007 – 2011, úkoly nově zvoleného výboru ČOS z pohledu odstupujícího výboru a také složení výboru v končícím volebním období a přehled účasti jednotlivých členů na schůzích výboru.