Doc. MUDr. Petra Tesařová, Csc

Doc. MUDr. Petra Tesařová, Csc

Vřelé díky za Vaši značnou podporu, která byla příčinou toho, že jsem se stala trochu nečekaně "skokanem roku".

Ať ve volbách do výboru uspěju nebo ne, chtěla bych pokračovat v dosavadním dlouhodobém úsilí o kultivaci mezilidských vztahů v onkologické obci, rozvoji mezioborové spolupráce, zlepšování podmínek i úrovně pregraduálního i postgraduálního vzdělávání v onkologii, organizaci klinického výzkumu na celonárodní úrovni, integraci paliativní péče do komplexní onkologické léčby, úpravě současného postavení terénních onkologů a zlepšování jejich vztahů s centry i edukačními projekty pro širokou veřejnost v rámci onkologické prevence.

Je ale pravděpodobné, že z pozice člena výboru onkologické společnosti, by se mi můj koncept "onkologie s lidskou tváří" realizoval snadněji.

Vaše Petra Tesařová, Onkologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

V úvodu uvedený kocept " Onkologie s lidskou tváří"

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Hlavním a nepodkročitelným úkolem naší práce je lege artis péče o všechny pacienty se zhoubnými nádory.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

V případě, že by se stal pacient zároveň i nositelem úhrady potřebné centrové péče, ukázalo by se , kolik center je schopno obstát ve vzájemné konkurenci.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Mám slabost pro pařížské modely, jinak před slovenskou konfekcí dávám přednost domácí švadleně.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Onkologická společnost odpovídá klasickému modelu odborné společnosti a funguje dobře. V současné době elektronické komunikace by mohli být členové více zapojeni do dění v ní.