doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Jsem vedoucí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, u jehož zrodu jsem stála. Za 7 let se nám podařilo vybudovat velmi kvalitní, dobře technicky i personálně vybudované pracoviště. Komplexní onkologické centrum NJ je subjekt spojující privátní a státní (krajský) sektor, proto mám příležitost vidět problémy z obou stran, což by mohlo být přínosné pro práci ve výboru.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Onkologii vnímám jako multidisciplinární obor, proto výbor by měl řešit onkologii jako celek, nikoliv pouze jednu léčebnou modalitu. Úkolem by mělo být zejména zdůrazňovat význam prevence a komplexnosti léčby. Obor by také měl být atraktivnější pro mladé lékaře. Samozřejmě jednání s plátci bude stále patřit k hlavním prioritám.

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Data z registrů, demografická data. Všechno ale bude potřebovat zdravý rozum, nikde na světě není dost peněz na nejnáročnější léčbu pro všechny. To si musíme při vyjednávání uvědomit a nebát se to říct i nahlas. Balíky peněz na centra určitě ano, ale bez specifikace míst pro jednotlivé skupiny a pacientoměsíce.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Pravděpodobně stávající počet je dostatečný a ustanovení center považuji za obrovský krok dopředu. Ale každé centrum se bude muset snažit udržet se v síti a v případě splnění podmínek může vzniknout jiné. Audity práce center by měly být podmínkou.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Problém je složitější, i když na takto položenou otázku musím odpovědět ne. Nicméně při neustále se zvyšujících počtech pacientů v centrech je spolupráce s regionálními pracovišti nenahraditelná. Avšak jejich větší zapojení do práce center i v rámci léčebně diagnostických postupů je nezbytné.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Práci ČOS musím hodnotit velmi kladně, i když prostor pro zlepšení je vždycky. Co se týká organizace onkologické péče, štěpení na centra pro jednotlivé diagnózy nepovažuji za dobré.