MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Od roku 2006 jsem přednostou onkologické kliniky FN Ostrava. Měl jsem tu čest být zvolen do současného výboru a připadá mi, že práce v něm přinesla spoustu konkrétních a významných výsledků. Proto mi připadá logické, že bych rád v rozdělané práci pokračoval.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Všechno co řeší dosud a ještě něco navíc:

  • Screeningové programy, hlavně kolorektum, kde je obrovský prostor pro snížení mortality na tuhle novodobou epidemii
  • Financování NOR, bohužel každoroční evergreen a smutné vysvědčení pro politiky
  • Optimální financování onkologické péče, a to všech tří základních léčebných modalit. Nemluvím o navýšení financí, ale o zpřesnění a racionalizaci plateb
  • Organizace onkologické péče, striktně odborné a nepolitické audity KOC a zveřejňování jejich výsledků
  • Kompetence jednotlivých subspecializací v onkologii, postavení chirurgické, radiační a interní onkologie v péči o pacienta s nádorem
  • Postgraduální vzdělávání, taky nekonečný příběh...
  • Kvalita v onkologii, zavést celostátní indikátory kvality, pravidelně je ve spolupráci s plátci péče vyhodnocovat, zveřejňovat a upravovat financování podle jejich výsledků (velmi nepopulární!)

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Musíme konečně přestat brečet, že je málo peněz a uvědomit si, že zkrátka veškerá léčba podle posledního stavu poznání medicíny není ufinancovatelná ze systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhuji zrušit systém pacientoměsíců a přídělit jeden objem financí na každé centrum, které s ním bude hospodařit podle svých vlastních kritérií, protokolů a spektra pacientů.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Nejde o rozšiřování, zachovávání ani rušení center. Jde o to, aby se centra pravidelně auditovala a podle výsledků buď zachovala, nebo zrušila, anebo při splnění všech kritérií auditu přibylo i některé další.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Nelíbí se mi a jsem proti.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Nemám žádné zásadní výhrady. Společnost je velmi dobře řízena a do její činnosti bylo investováno obrovské množství energie. Podle mě patříme mezi nejviditelnější a nejpřipravenější odborné společnosti vůbec, což je nepochybně zásluha současného vedení výboru.