Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

V onkologii pracuji od roku 1985. Zprvu jsem se věnoval henmatoonkologii asi 6 let. Po návratu z USA v roce 1995, kde jsem absolvoval výzkumnou stáž a fellowship v onkologii, jsem se začal věnovat onkologii solidních nádorů. Ve výboru ČOS jsem od roku 2002, přednostou kliniky od r. 2001. Jsem hlavní koordinátor Zásad cytostatické léčby v onkologii a moderátor a člen organizačního výboru "Forum onkologů" a člen vyjednávacího týmu odborné společnosti s pojišťovnami.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

V uplynulém období se podařilo zajistit povědomí o KOC, nicméně je třeba legislativní zakotvení KOC a zároveň dokončit akreditační kriteria pro KOC, která budou nabídnuta MZ ČR jako nepodkročitelné minimum. V dalším je třeba pokračovat v publikování Zásad cytostatické léčby v onkologii, pokračovat v diskusním forů - Forum onkologů. V nastávajícím období je třeba posílit roli lékaře v onkologii, při zajišťování adekvátní zdravotní, léčebné péče.

Důležitá budou jednání o úhradách cílené léčby, aby byla zajištěna EQUITA pro všechny pacienty. Role Klinických registrů ČOS se musí posílit, aby byly součástí vyjednávání.

Komunikace mezi onkologické podobory je naprosto zásadní, protože role ČOS je zastřešující pro všechny obory.

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Klinické registry a EBM a zajištění EQUITY pro všechny pacienty, tak jak to zaručuje zákon.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Systém KOC je flexibilní a postaven především na kvalitě. Tato by měla být v budoucnosti pravidelně sledována a s kompetitivními složkami státu pravidelně hodnocena. Kritera pro akreditaci jsou před schválením, takže sledování kvality nic nebrání.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Tato otázka je složitější a je třeba nejdříve nastavit kriteria, za kterých bude moci "Slovenský model" u nás fungovat. Každopádně vidím do budoucnosti nutnost širší komunikace s regionálními pracovišti. Je to rovněž otázka multidisciplinárních komisí a jejich pravomocí.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Onkologie je multidisciplinární obor a je třeba očekávat možná odštěpení od společnosti oborů jako je onkochirurgie, digestivní onkologie atd. Nicméně důležitá je společná komunikace a společný zájem o pacienta.