Výsledky 1. kola voleb

V pátek 11. března 2011 se sešla volební komise, která měla na programu kontrolu platnosti hlasovacích lístků v 1. kole, sečtení hlasů a sestavení kandidátky do 2. kola voleb. Nominovaní jsou oslovováni, zda souhlasí s kandidaturou, konečná kandidátka pro 2. kolo bude vyvěšena, až všichni kandidáti vyjádří svůj souhlas s kandidatorou v 2. kole a své preference do 2. kola.

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 1. kole voleb do výboru dle pořadí : 22 kandidátů

 1. Vorlíček Jiří
 2. Petera Jiří
 3. Tesařová Petra
 4. Petruželka Luboš
 5. Melichar Bohuslav
 6. Vyzula Rostislav
 7. Fínek Jindřich
 8. Prausová Jana
 9. Svoboda Tomáš
 10. Žaloudík Jan
 11. Abrahámová Jitka
 12. Dušek Ladislav
 13. Feltl David
 14. Novotný Jan
 15. Cwiertka Karel
 16. Bartoš Jiří
 17. Vítek Pavel
 18. Soumarová Renata
 19. Kolářová Iveta
 20. Ryška Aleš
 21. Petráková Katarina
 22. Holečková Petra

 

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 1. kole voleb do revizní komise dle pořadí: 7 -rovnost hlasů na posledním místě

 1. Aschermannová Alexandra
 2. Kolářová Iveta
 3. Petráková Katarína
 4. Tesařová Petra
 5. Svoboda Tomáš
 6. Cwiertka Karel
 7. Holečková Petra