1. kolo

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

Výsledky 1. kola voleb

Systém volby v 1. kole:

 • Volič vybírá kandidáty do výboru a revizní komise z adresáře členů ČOS na Linkos
 • V adresáři jsou zařazeni řádní členové ČOS s platným členstvím k  31. lednu 2011 dle evidence členů České lékařské společnosti JEP
 • V prvním kole volič vybírá maximálně 11 členů ČOS do Výboru České onkologické společnosti a 3 členy ČOS do Revizní  komise České onkologické společnosti
 • Do druhého kola voleb do výboru ČOS postupuje 22 členů ČOS, kteří získali největší počet hlasů a 6 členů ČOS, kteří získali největší počet hlasů do revizní komise
 • V případě rovnosti hlasů do výboru ČOS na 22. a dalších místech postupují do druhého kola všichni navržení členové, kteří obdrželi stejný počet hlasů jako člen, který se umístil na 22. místě.
 • V případě rovnosti hlasů do revizní komise na 6. a dalších místech postupují do druhého kola všichni navržení členové, kteří obdrželi stejný počet hlasů jako člen, který se umístil na 6. místě.

Harmonogram

 1. Jsou rozeslány orazítkované volební lístky pro první kolo voleb spolu s návratnou obálkou a odkazem na seznam členů společnosti na www.linkos.cz
 2. Volič (tj. každý řádný člen České onkologické společnosti) vyplní hlasovací lístek – napíše hůlkovým písmem:
  • maximálně 11 členů ČOS k 31.1.2011 do části „Výbor České onkologické společnosti“
  • 3 členy ČOS k 31.1.2011 do části „Revizní  komise České onkologické společnosti“
 3. Volič odešle nejpozději do 5.3.2011 (rozhoduje datum poštovního razítka v den podání)  na adresu:
  • Jana Císařová, Onkologická klinika VFN,  Praha 2 , U nemocnice 2, PSČ 128 00
 4. Schází se volební komise ke svému jednání a vyhodnocení 1. kola voleb
 5. Jsou osloveni všichni členové ČOS, kteří postoupili do druhého kola, zda s kandidaturou souhlasí
 6. Do 11.3.2011 volební komise sestavuje kandidátku pro 2. kolo voleb
 7. Kandidátní listina pro druhé kolo bude zveřejněna na Linkos

Hlasovací lístek pro 1. kolo je platný za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 • Není uveden vyšší počet jmen než 11 v případě výboru ČOS a každé jméno je uvedeno pouze jednou
 • Není uveden vyšší počet jmen než 3 v případě revizní komise ČOS a každé jméno je uvedeno pouze jednou
 • Hlasovací lístek zůstává platným, pokud je stejný člen ČOS navržen do výboru i do revizní komise
 • Je odeslán běžnou poštou na originálním hlasovacím lístku  do 5. března 2011 (rozhoduje datum na poštovního razítka, tj. nejpozději 5. března 2011, 23:59 hodin)
 • Jsou vybráni kandidáti, kteří jsou k 31.1.2001 řádnými členy onkologické společnosti
 • Kandidáty lze vybírat z adresáře členů ČOS na Linkos

Jména kandidátů , prosím, piště hůlkovým písmem