Volební komise

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

Volby řídí a organizuje a případné stížnosti řeší volební komise, jejíž členové plní zároveň i funkci skrutátorů.

Členové volební komise

Volby v roce 2011 řídí volební komise ve složení:

 • MUDr. Alexandra Aschermannová, Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, e-mail: alex.ascher@seznam.cz
 • MUDr.Přibylová Olga, Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice 1. LF UK, e-mail: Pribylova.Olga@vfn.cz
 • doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc., VFN Onkologická klinika, e-mail: bkonop@vfn.cz
 • MUDr. Karel Cwiertka, Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, e-mail: karel.cwiertka@fnol.cz
 • MUDr. Marta Holíková, Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, e-mail: marta.holikova@nemlib.cz
 • MUDr. Tomáš Büchler , Onkologické oddělení , Fakultní Thomayerova nemonice Praha 4 - Krč, e-mail:tomas.buchler@ftn.cz
 • MUDr. Tomáš Svoboda, Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň, e-mail: svobodat@fnplzen.cz
 • MUDr. Katarína Petráková, Masarykův onkologický ústav Brno, e-mail: petrakova@mou.cz
 • MUDr. Jana Prausová, Radioterapeutko-onkologické oddělení FN Motol, e-mail: jana.prausova@fnmotol.cz
 • MUDr. Martin Šafanda, Nemocnice na Homolce, e-mail: martin.safanda@homolka.cz

Termíny a program setkání volební komise:

v pátek 11. března 2011

 • kontrola platnosti hlasovacích lístků v 1. kole, vyřazení neplatných volebních lístků
 • sečtení hlasů
 • sestavení kandidátky do 2. kola voleb

v úterý 10. května 2011 (ev. 13. května 2011)

 • kontrola platnosti hlasovacích lístků ve 2. kole voleb, vyřazení neplatných volebních lístků
 • sečtení hlasů
 • příprava zápisu ze zasedání volební komise