2. kolo

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

Systém volby v 2. kole:

 • Do druhého kola voleb do výboru ČOS postupuje 22 členů ČOS, kteří získali největší počet hlasů.
 • V případě rovnosti hlasů na 22. a dalších místech postupují do druhého kola všichni navržení členové, kteří obdrželi stejný počet hlasů jako člen, který se umístil na 22. místě.
 • Do druhého kola voleb do revizní komise ČOS postupuje 6 členů ČOS, kteří získali nejvyšší počet hlasů
 • V případě rovnosti hlasů na 6. a dalších místech postupují do druhého kola všichni navržení členové, kteří obdrželi stejný počet hlasů jako člen, který se umístil na 6. místě.
 • V druhém kole volič vybírá z kandidátní listiny
 • Do výboru ČOS bude zvoleno 11 členů ČOS, do revizní komise ČOS budou zvoleni 3 členové ČOS, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 • V případě, že se na 11. místě, vpřípadě revizní komise na 3. místě, umístí více kandidátů, rozhodne volební komise o pořadí hlasováním.

Harmonogram:

 1. Kandidátní listina pro 2. kolo voleb bude sestavena do konce března
 2. Kandidátní listina pro 2. kolo voleb bude zveřejněna na Linkos
 3. Budou rozeslány orazítkované volební lístky pro druhé kolo a seznam členů ČOS, kteří postoupili do druhého kola voleb (tj. kandidátní listina pro druhé kolo voleb).
 4. Volič (tj. každý člen České onkologické společnosti) vyplní hlasovací lístek a odešle nejpozději do 30.4.2011 (rozhoduje datum poštovního razítka v den podání)  na adresu:
  • Jana Císařová, Onkologická klinika VFN,  Praha 2 , U nemocnice 2, PSČ 128 00
 5. Schází se volební komise ke svému jednání a vyhodnocení 2. kola voleb 13.5. 2011
 6. Jsou osloveni všichni členové ČOS, kteří se stali členy výboru či revizní komise, zda se svým členstvím ve výboru či v revizní komisi souhlasí.
 7. V květnu budou vyhlášeny výsledky voleb

Hlasovací lístek pro 2. kolo je platný za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 • Není uveden vyšší počet jmen než 11 v případě výboru ČOS a každé jméno je uvedeno pouze jednou
 • Není uveden vyšší počet jmen než 3 v případě revizní komise ČOS a každé jméno je uvedeno pouze jednou
 • Je odeslán běžnou poštou na originálním hlasovacím lístku a v orazítkované zaslané obálce do 30. dubna 2011 (rozhoduje datum na poštovního razítka, tj. nejpozději 30. dubna 2011, 23:59 hodin)
 • Jsou vybráni kandidáti z kandidátní listiny vzešlé z 1. kola voleb

Jména kandidátů , prosím, piště hůlkovým písmem