Výsledky 1. kola voleb

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

v pátek 11. března 2011 se sešla volební komise, která měla na programu kontrolu platnosti hlasovacích lístků v 1. kole, sečtení hlasů a sestavení kandidátky do 2. kola voleb. Nominovaní jsou oslovováni, zda souhlasí s kandidaturou, konečná kandidátka pro 2. kolo bude vyvěšena, až všichni kandidáti vyjádří svůj souhlas s kandidatorou v 2. kole a své preference do 2. kola.

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 1. kole voleb do výboru dle pořadí: 22 kandidátů

1. Vorlíček Jiří
2. Petera Jiří
3. Tesařová Petra
4. Petruželka Luboš
5. Melichar Bohuslav
6. Vyzula Rostislav
7. Fínek Jindřich
8. Prausová Jana
9. Svoboda Tomáš
10. Žaloudík Jan
11. Abrahámová Jitka
12. Dušek Ladislav
13. Feltl David
14. Novotný Jan
15. Cwiertka Karel
16. Bartoš Jiří
17. Vítek Pavel
18. Soumarová Renata
19. Kolářová Iveta
20. Ryška Aleš
21. Petráková Katarina
22. Holečková Petra

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 1. kole voleb do revizní komise dle pořadí: 7 (rovnost hlasů na posledním místě)

1. Aschermannová Alexandra
2. Kolářová Iveta
3. Petráková Katarína
4. Tesařová Petra
5. Svoboda Tomáš
6. Cwiertka Karel
7. Holečková Petra