Zvolený výbor 2011-2015

Členové výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP

 

Výbor ČOS

předseda:

Prof.MUDr.Vorlíček Jiří, CSc.

Prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc., dr.h.c.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
tel: +420 5 4313 4102
fax: +420 5 4313 4103
e-mail: vorlicek@mou.cz

místopředseda:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Onkologické oddělení FTN
Vídeňská 800
Praha 4, 140 59
tel: 261 082 522
e-mail: onkolog@ftn.cz

vědecký sekretář:


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
fax: 588 442 522
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz

pokladník:


Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
fax: 224 921 716
e-mail: tesarova.petra@vfn.cz

členové výboru:

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kamenice 3
625 00  Brno
dusek@iba.muni.cz

 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
phone: +420 5 4313 6800
fax: +420 5 4313 2450
e-mail: vyzula@mou.cz
Prof. MUDr. Lubos Petruzelka, CSc.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
fax: 224 921 716
e-mail: petruzelka.lubos@vfn.cz, petruzel@mbox.cesnet.cz

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Radioterapeutko-onkologické oddělení FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha
jana.prausova@fnmotol.cz

 

Prim. Doc. MUDr. Jindrich Finek, PhD.

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon
tel.: 377 153 121
e-mail: finek@fnplzen.cz


Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Hradec Králové
500 05  
ryskaale@gmail.com

Prof.MUDr.Zaloudik Jan, CSc.

Prof.MUDr.Žaloudík Jan, CSc.

Regionální senátní kancelář

Palackého náměstí 634
665 01 Rosice
e-mail: jan@zaloudik.cz

 

Revizní komise

předseda RK

MUDr. Karel Cwiertka

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
fax: 588 442 522
e-mail: karel.cwiertka@fnol.cz

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
petrakova@mou.cz

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Odd. radiační onkologie
Pardubická krajská nemocnice
Kyjevská 44
530 00  Pardubice
iveta.kolarova@nemocnice-pardubice.cz

   

sekretářka:

Marta Casková

Marta Casková

e-mail: caskovam@centrum.cz