Cestovní grant. Stipendium podpořené společností Eli Lilly – ESMO Congress 2024

Výbor České onkologické společnosti vyhlašuje grant ve formě stipendií k účasti na vzdělávacím odborném setkání ESMO Congress 2024 konaném ve dnech 13.-17.9.2024 v Barceloně, podpořený společností Eli Lilly. Grant v celkové hodnotě 300 000 Kč bude poskytnut ve formě stipendií až 10 účastníkům a tato stipendia mohou být využita k plnému nebo částečnému pokrytí registrace,
ubytování, stravování a cestovních výdajů souvisejících s účastí na vzdělávacím odborném setkání ESMO Congress 2024. Pro případné udělení stipendia musí žadatelé splňovat následující podmínky.

Podmínky pro udělení stipendia:

  • Lékaři, kteří v současné době působí v České republice
  • Lékaři, kteří v nedávné době absolvovali nebo v současnosti absolvují školení k získání další specializace v oborech klinické nebo radiační onkologie a pro které bude přínosem další vzdělávání/prezentace a diskuze o vědeckých informacích v dané terapeutické oblasti nebo lékaři s aktivní publikační činností na vzdělávacím odborném setkání ESMO Congress 2024.
  • Lékaři, kteří jsou schopni sledovat vědecké diskuse v anglickém jazyce a porozumět jim.

Žádosti o udělení stipendia zasílejte do ČOS na adresu alena.koutska@fnmotol.cz do 30.6.2024.

ČOS bude po posouzení obdržených žádostí žadatele informovat o výsledku žádosti.