Organizace péče

Onkologická péče v ČR čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech. 

Videa a texty k nové koncepci organizace onkologické péče v ČR, hodnocení její kvality a postavení v mezinárodním kontextu.