Nejlepší publikace ČOS

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na zasedání výboru a uvede v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech členů výboru. Výsledky jednotlivých ročníků najdete níže.

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2022

Vítězové předchozích ročníků 

Rok 2022 za rok 2021

Členové výboru gratulují. Předání proběhlo na BOD.

Vítězem v kategorii za nejlepší článek s IF za rok 2021 je R. Vojtíšek
Vítězem v kategorii kniha za rok 2021 je P. Šlampa

Rok 2020 za rok 2019

Nejlepší knižní publikace:

Sarkomy

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 296
ISBN: 9788020452719
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Fiala O, Ostasov P, Sorejs O, et al. Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients. Cancers (Basel). 2019;11(12):1856. Published 2019 Nov 25. doi:10.3390/cancers11121856 - IF: 6,162

Rok 2019 za rok 2018

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2018 proběhlo. Diplomy byly předány na Brněnských onkologických dnech v dubnu 2019. Více informací v samostatném článku.

Nejlepší knižní publikace:

Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle

Autoři: Bauer J., Bajčiová V., Krajsová I., Ryška A., Říhová B., Šťastný M., Uhlíř J.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 448
ISBN: 978-80-204-4944-3
 
 
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2018 za rok 2017

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2017 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 24. 4. 2018 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Speciální onkologie

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 277
ISBN: 978-80-7345-539-2
 
 
 
 

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Solen 
Rok: 2017
Stránky: 309
ISBN: 978-80-7471-216-6

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2017 za rok 2016

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2016 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 14. 3. 2017 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Postižení dutiny ústní

Autoři: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2016
Stránky: 225
ISBN: 978-80-88129-13-4
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2016 za rok 2015

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2015 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 23. 2. 2016 v Brně (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Členové výboru vyhodnotili jako nejlepší knižní publikaci dvě práce:

Geriatrická onkologie 

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3738-9
Rok: 2015
Stránky: 440
 
 

Vzácné nádory v onkologii  

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková a kol
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3658-0
Rok: 2015
Stránky: 335
 
 
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2015 za rok 2014

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2014 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 3. 3. 2015 v Olomouci (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Glioma Cell Biology

Autoři: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc; Prof., MD Rolf Mentlein
Nakladatelství: Springer.
ISBN: 978-3-7091-1431-5
Rok: 2014
Stránky: 468 p. 56 illus., 52 illus. in color.

Nejlepší článek v časopise s IF:

  • Cena za nejlepší soubor publikovaných prací týkající se úlohy nekódujících RNA v dráze signalizace přes B buněčný receptor (celk. IF 31,4) byla udělena MUDR. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno (IHOK) a ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC).