Nejlepší publikace ČOS

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na zasedání výboru a uvede v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech členů výboru. Výsledky jednotlivých ročníků najdete níže.

Rok 2019 za rok 2018

Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepší článek s IF za rok 2018

18. 2. 2018. Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2018. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000,- Kč. Práce do soutěže se zasílejte paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 31. 3. 2019.

Vítězové předchozích ročníků 

Rok 2018 za rok 2017

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2017 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 24. 4. 2018 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Speciální onkologie

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 277
ISBN: 978-80-7345-539-2
 
 
 
 

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Solen 
Rok: 2017
Stránky: 309
ISBN: 978-80-7471-216-6

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2017 za rok 2016

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2016 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 14. 3. 2017 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Postižení dutiny ústní

Autoři: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2016
Stránky: 225
ISBN: 978-80-88129-13-4
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2016 za rok 2015

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2015 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 23. 2. 2016 v Brně (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Členové výboru vyhodnotili jako nejlepší knižní publikaci dvě práce:

Geriatrická onkologie 

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3738-9
Rok: 2015
Stránky: 440
 
 

Vzácné nádory v onkologii  

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková a kol
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3658-0
Rok: 2015
Stránky: 335
 
 
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2015 za rok 2014

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2014 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 3. 3. 2015 v Olomouci (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Glioma Cell Biology

Autoři: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc; Prof., MD Rolf Mentlein
Nakladatelství: Springer.
ISBN: 978-3-7091-1431-5
Rok: 2014
Stránky: 468 p. 56 illus., 52 illus. in color.

Nejlepší článek v časopise s IF:

  • Cena za nejlepší soubor publikovaných prací týkající se úlohy nekódujících RNA v dráze signalizace přes B buněčný receptor (celk. IF 31,4) byla udělena MUDR. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno (IHOK) a ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC).