Nejlepší publikace ČOS

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na zasedání výboru a uvede v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech členů výboru. Výsledky jednotlivých ročníků najdete níže.

Vítězové předchozích ročníků 

Rok 2023 za rok 2022

Členové výboru gratulují. Předání proběhlo na BOD.

Nejlepší knižní publikace:

Vítězem v kategorii kniha za rok 2022 je dr. Sláma, Paliativní medicína pro praxi. 

Paliativní medicína pro praxi

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. et al
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2022
Stránky: 352
ISBN: 978-80-7492-627-3
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Vítězem v kategorii za nejlepší článek s IF za rok 2022 je dr. Obermannová. OBERMANNOVÁ, R.; ALSINA, M.; CERVANTES, A.; LEONG, T.; LORDICK, F. et al. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Online. Annals of Oncology. 2022, roč. 33, č. 10, s. 992-1004. ISSN 09237534. Dostupné z: https://doi.org/10...annonc.2022.07.003. [cit. 2023-10-23]. IF 50

Rok 2022 za rok 2021

Členové výboru gratulují. Předání proběhlo na BOD.

Vítězem v kategorii za nejlepší článek s IF za rok 2021 je R. Vojtíšek
Vítězem v kategorii kniha za rok 2021 je P. Šlampa

Rok 2020 za rok 2019

Nejlepší knižní publikace:

Sarkomy

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 296
ISBN: 9788020452719
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Fiala O, Ostasov P, Sorejs O, et al. Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients. Cancers (Basel). 2019;11(12):1856. Published 2019 Nov 25. doi:10.3390/cancers11121856 - IF: 6,162

Rok 2019 za rok 2018

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2018 proběhlo. Diplomy byly předány na Brněnských onkologických dnech v dubnu 2019. Více informací v samostatném článku.

Nejlepší knižní publikace:

Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle

Autoři: Bauer J., Bajčiová V., Krajsová I., Ryška A., Říhová B., Šťastný M., Uhlíř J.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 448
ISBN: 978-80-204-4944-3
 
 
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2018 za rok 2017

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2017 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 24. 4. 2018 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Speciální onkologie

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 277
ISBN: 978-80-7345-539-2
 
 
 
 

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Solen 
Rok: 2017
Stránky: 309
ISBN: 978-80-7471-216-6

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2017 za rok 2016

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2016 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 14. 3. 2017 v Praze (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Postižení dutiny ústní

Autoři: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2016
Stránky: 225
ISBN: 978-80-88129-13-4
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2016 za rok 2015

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2015 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 23. 2. 2016 v Brně (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Členové výboru vyhodnotili jako nejlepší knižní publikaci dvě práce:

Geriatrická onkologie 

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3738-9
Rok: 2015
Stránky: 440
 
 

Vzácné nádory v onkologii  

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková a kol
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3658-0
Rok: 2015
Stránky: 335
 
 
 

Nejlepší článek v časopise s IF:

Rok 2015 za rok 2014

Vyhodnocení nominovaných prací za rok 2014 proběhlo na schůzi výboru ČOS ČLS JEP dne 3. 3. 2015 v Olomouci (zápis).

Nejlepší knižní publikace:

Glioma Cell Biology

Autoři: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc; Prof., MD Rolf Mentlein
Nakladatelství: Springer.
ISBN: 978-3-7091-1431-5
Rok: 2014
Stránky: 468 p. 56 illus., 52 illus. in color.

Nejlepší článek v časopise s IF:

  • Cena za nejlepší soubor publikovaných prací týkající se úlohy nekódujících RNA v dráze signalizace přes B buněčný receptor (celk. IF 31,4) byla udělena MUDR. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno (IHOK) a ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC).