Sjezd delegátů ČLS JEP

, Velká posluchárna Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5

Sjezd delegátů ČLS JEP

Blíží se závěr funkčního období předsednictva ČLS JEP, z. s. (2019 - 2022) a předsednictvo rozhodlo, že Sjezd delegátů ČLS JEP s volbami do nového předsednictva a revizní komise se uskuteční dne 19. 1. 2023 od 10:00 hodin. Organizační složky jsou žádány, aby do 31. 10. zaslali návrhy delegátů na Sjezd ČLS JEP za organizační složku. Návrhy kandidátů do předsednictva a do revizní komise ČLS JEP může navrhnout každý člen ČLS JEP.  

Návrhy kandidátů do předsednictva a návrhy kandidátů do revizní komise ČLS JEP

  • Kandidáty může navrhnout každý člen ČLS JEP. 
  • Z kandidátů za jednotlivé organizační složky budou sestaveny kandidátní listiny. Kandidátní listiny budou k dispozici delegátům Sjezdu a budou rovněž vystaveny na webových stránkách ČLS JEP www.cls.cz.
  • Navržení kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit. 
  • Do předsednictva bude zvoleno 15 členů a do revizní komise 5 členů, kteří si vždy zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře.

Formuláře potřebné pro návrhy kandidátů naleznete na webu ČLS:

  1. Návrh kandidáta do předsednictva
  2. Návrh kandidáta do revizní komise.

ČOS žádá členy České onkologické společnosti, aby své návrhy, vyplněné formuláře vč. fotografie, posílali na adresu: alena.koutska@fnmotol.cz do 27. 10. 2022, tak aby návrhy za organizační jednotku mohly být postoupeny společně dne 31. 10. 2022 sekretariátu ČLS.   

Více informací a formuláře návrhů kandidátů do předsednictva a revizní komise najdete na webu ČLS JEP

Návrh delegátů na Sjezd ČLS JEP za organizační složku

Právo účastnit se jednání Sjezdu delegátů ČLS JEP mají předsedové výborů jednotlivých OS a/nebo jimi písemně pověřené osoby. Počet delegátů a zároveň počet hlasů při hlasování se řídí celkovým počtem řádných členů organizační složky podle stavu k 30. 9. 2022. Za každých započatých 500 řádných členů OS mají jejich delegáti jeden hlas. Delegáty na sjezd ČLS JEP navrhuje výbor společnosti.  

  • Přidat do kalendáře: 2023-01-19 10:00:00 2023-01-19 23:59:59 Europe/Prague Sjezd delegátů ČLS JEP Blíží se závěr funkčního období předsednictva ČLS JEP, z. s. (2019 - 2022) a předsednictvo rozhodlo, že Sjezd delegátů ČLS JEP s volbami do nového předsednictva a revizní komise se uskuteční dne 19. 1. 2023 od 10:00 hodin. Organizační složky jsou žádány, aby do 31. 10. zaslali návrhy delegátů na Sjezd ČLS JEP za organizační složku. Návrhy kandidátů do předsednictva a do revizní komise ČLS JEP může navrhnout každý člen ČLS JEP.   Velká posluchárna Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5