Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 13. 6. 2006 v Chomutově

, Chomutov

  • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Fínek, Eckschlager ,Jelínková, Petruželka, Petera, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
  • Omluveni: Abrahámová, Cwiertka, Konopásek, Přibylová, Rob, Vyzula 
  • Hosté: prim .MUDr. Milan Kůta, ing. Milan Burša,MBA, ing.Varga

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 13. 6. 2006 v Chomutově

  • Přidat do kalendáře: 2006-06-13 00:00:00 2006-06-13 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 13. 6. 2006 v Chomutově Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Fínek, Eckschlager ,Jelínková, Petruželka, Petera, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík Omluveni: Abrahámová, Cwiertka, Konopásek, Přibylová, Rob, Vyzula  Hosté: prim .MUDr. Milan Kůta, ing. Milan Burša,MBA, ing.Varga Chomutov