Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, Brno 16.5.2008

, Brno

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

Prof. MUDr. R. Vyzula,CSc. , ředitel MOÚ v Brně
Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP
Doc. MUDr. Marián Hajduch, PhD., předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS
MUDr. Lenka Foretová, PhD., Onkogenetická skupina ČGS a ČOS ČLS JEP
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze
MUDr. Ladislav Havlíček , SZP
Prof. MUDr.Bohuslav Melichar, PhD., přednosta Onkologické kliniky LF UP a FN v Olomouci

Více v: Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, Brno 16.5.2008

  • Přidat do kalendáře: 2008-05-16 00:00:00 2008-05-16 23:59:59 Europe/Prague Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, Brno 16.5.2008 Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven. Referující: Prof. MUDr. R. Vyzula,CSc. , ředitel MOÚ v Brně Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP Doc. MUDr. Marián Hajduch, PhD., předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS MUDr. Lenka Foretová, PhD., Onkogenetická skupina ČGS a ČOS ČLS JEP MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze MUDr. Ladislav Havlíček , SZP Prof. MUDr.Bohuslav Melichar, PhD., přednosta Onkologické kliniky LF UP a FN v Olomouci Brno