Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP ze dne 20. 9. 2011 konané v Olomouci

, Olomouc

Přítomni:     Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Ryška, Melichar, Dušek, Tesařová, Petráková, Kolářová, Cwiertka
Omluveni:    Petruželka, Fínek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP ze dne 20. 9. 2011 konané v Olomouci

  • Přidat do kalendáře: 2011-09-20 10:00:00 2011-09-20 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP ze dne 20. 9. 2011 konané v Olomouci Přítomni:     Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Ryška, Melichar, Dušek, Tesařová, Petráková, Kolářová, Cwiertka Omluveni:    Petruželka, Fínek, Vyzula Nepřítomen: Žaloudík Olomouc