Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2021

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2021

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2021 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2021 s onkologickou tématikou.

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2021 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2021 s onkologickou tématikou. 

Ukončení přihlášek do soutěže je 30.6.2022.

Knihy a články do soutěže nominují členové výboru i samotní autoři. 

Přihlášky zasílejte k rukám paní Aleny Koutské, e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz.

Nominace budou vyhodnoceny na zasedání výboru na základě hlasování všech členů a následně zveřejněny na Linkos a v zápise ze schůze výboru.

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na zasedání výboru a uvede v zápisu z jednání. 

Vítěze předchozích ročníků najdete zde 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter