Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2022

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2022

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2022 a dále soutěž o knihu roku 2022 s onkologickou tématikou.

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2022 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2022 s onkologickou tématikou. 

Práce do soutěže se zasílejte paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz.  Lhůtu pro možnost přihlášení do soutěže výbor ČOS prodloužil na svém zasedání 12. 9. 2023 do konce září 2023.

Knihy a články do soutěže nominují členové výboru i samotní autoři. 

Nominace budou vyhodnoceny na zasedání výboru na základě hlasování všech členů a následně zveřejněny na Linkos a v zápise ze schůze výboru.

Vítěze předchozích ročníků najdete zde