Výsledky soutěže ČOS o nejlepší knižní publikaci za rok 2019 a nejlepší článek s IF za rok 2019

Na svém zasedání dne 12. května 2020 vyhlásil výbor České onkologické společnosti vítěze cen výboru České onkologické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší knižní publikaci za rok 2019 a nejlepší článek s IF za rok 2019. Vítězným článkem se stala práce Ondřeje Fialy a kolektivu a vítěznou knihou se stala publikace Sarkomy  Dagmar Adámkové Krákorové a kolektivu. Blahopřejeme!

Nejlepší knižní publikace:

Sarkomy

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 296
ISBN: 9788020452719
 
  

Nejlepší článek v časopise s IF:

Fiala O, Ostasov P, Sorejs O, et al. Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients. Cancers (Basel). 2019;11(12):1856. Published 2019 Nov 25. doi:10.3390/cancers11121856 - IF: 6,162

O formě a datu předání budeme informovat dle vývoje epidemiologické situace. Předání diplomů bude pravděpodobně realizováno na JOD po dohodě s organizátory.

Vítězové předchozích ročníků