Dispenzarizace rizikových osob z rodin s podezřením na hereditární příčinu onemocnění

Dopis předsedy ČOS a vedoucí Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno a místopředsedkyně Společnosti lékařské genetiky všem onkologům!

V Brně 3.5. 2012

Vážení kolegové a kolegyně,

díky genetickému testování rodin s podezřením na hereditární příčinu onemocnění jsou každoročně diagnostikovány zdravé osoby, nosiči mutací pro dědičné nádorové syndromy. Jejich prevence jednoznačně spadá do rukou onkologů.

Prosíme o sdělení, zda je vaše onkologické pracoviště schopno dispenzarizovat tyto rizikové osoby a umožnit jim kvalitní prevenci, která je navrhována v závěrečné genetické zprávě dle konsenzu ČOS a SLG (publikováno v suplementu ročník 22 časopisu Klinická onkologie 2009).

Tato prevence vyžaduje pravidelné kontroly u onkologa, který řídí další vyšetřování dle doporučeného schématu a sleduje dodržování kontrol. Důležitá je i úloha sestry v organizaci prevencí.

Vyšetřování magnetickou rezonancí, která je například základem preventivní péče pro nosičky BRCA1/2 mutací, je pro vás dostupná v Komplexních onkologických centrech.

Pokud souhlasíte s tím, aby byly vysoce rizikové osoby odesílány k dispenzarizaci i do vašeho onkologického pracoviště, prosíme o zaslání přesných údajů viz níže (vorlicek@mou.cz, foretova@mou.cz)

Moc děkujeme za spolupráci v této důležité problematice.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc., dr. h. c.

doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

vedoucí Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
místopředsedkyně Společnosti lékařské genetiky

Prosíme o zaslání přesných údajů:

Vedoucí pracoviště: Jméno a příjmení:  E mail: Tel.
Onkologická ambulance: Jméno a příjmení:  E mail: Tel:
Adresa ambulance:      
Telefon k objednání:      

Dopis ke stažení