Činnost skupiny

Pracovní skupina se pravidelně schází k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dědičnou dispozicí k nádorům. Tato doporučení by měla sloužit ke zkvalitnění péče v oblasti hereditárních nádorových onemocnění.

Od roku 2006 pracovní skupina pravidelně sestavuje supplementa časopisu Klinická onkologie, která jsou věnována hereditárním nádorovým syndromům:

Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů

Dokumenty schválené skupinou: