Hereditární nádorové syndromy

Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů 2012.

 

Komplexní onkologická centra:

Komplexní onkologické centrum FN HK a Radiologické centrum společnosti Multiscan s.r.o.

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří PhD.

Klinická onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové,

Onkologická ambulance: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., tel: 495832176, petera@fnhk.cz

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Telefon k objednání: 49 583 3175

Oddělení radiační a klinické onkologie

Onkologická ambulance: doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc., vanasek@nem.pce.cz tel. 466016401

Multiscan, radiologické centrum Pardubice

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Telefon k objednání:466016414

Komplexní onkologické centrum KN Liberec

Vedoucí: MUDr. Jiří Bartoš: jiri.bartos@nemlib.cz tel. 485312639

Onkologická ambulance: MUDr. Lucie Barsová: lucie.barsova@nemlib.cz

Oddělení klinické onkologie

Krajská nemocnice Liberec, Husova 10

Telefon k objednání: 485312909, 485312267

Komplexní onkologické centrum FN Ostrava.

Vedoucí: MUDr. David Feltl, PhD.

Onkologická ambulance: MUDr. Pavlína Plevová PhD., pavlina.plevova@fnspo.cz , tel. 59 737 2212

Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Telefon k objednání: 59 737 2212

Onkologická ambulance: MUDr. Zlatuše Bravencová, bravencova@email.cz, tel. 59 737 3492

Onkologická klinika FN Ostrava,

Telefon k objednání – sestry 59 737 4327, lékař 59 737 3492 (pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hod)

Komplexní onkologické centrum FN na Bulovce, VFN a Thomayerovy nem.

Vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc.

Všeobecná fakultní nemocnice

Onkologická ambulance: MUDr. Martina Zimovjanová PhD., zimov@seznam.cz , tel. 723 839 556

Onkologická klinika VFN 1. LF UK

Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha

Telefon k objednání: ZS Zuzana Semanová , tel. 224 966 768

ambulance poliklinika 2. patro Budova B každý pátek 8-13 hod

Thomayerova nemocnice

Onkologická ambulance: MUDr. Petra Kubánková petra.kubankova@ftn.cz, tel. 261 08 3514

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

Tel. k objednání: 261 08 3514

Komplexní onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: MUDr. Jana Prausová PhD., MBA tel. 224 434 720

Onkologická ambulance: MUDr. Vlastimila Čmejlová, vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz , tel. 224434761

Radioterapeuticko - onkologické oddělení

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Telefon k objednání: tel. 224 434 760, 761

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol

Centrum pro tyreoidální onkologii

Vedoucí a ambulance: Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc., petr.vlcek@fnmotol.cz, tel.: 224 434 600

2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 15006 Praha 5

Telefon k objednání: 224 434 602

FN Královské Vinohrady Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika

Vedoucí: Doc. MUDr. Martina Kubecová PhD., kubecova@fnkv.cz , tel. 267162333

Onkologická ambulance: MUDr. Marie Bendová CSc., Bendova.Marie@seznam.cz , tel. 267163020

FN Královské Vinohrady Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Telefon k objednání: 267163020, 267163293, 26716 2815

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín a.s.

Vedoucí: doc. MUDr. Renáta Soumarová, PhD.

Ambulance: MUDr. Kateřina Kyselová, katerina.kyselova@onkologickecentrum.cz, tel. 606 658 637

Poliklinika Agel

Revoluční 2214/35, 74101 Nový Jičín

Telefon k objednání: ZS Jančálková Anna 556 416 142 (602 632 736)

Komplexní onkologické centrum KN T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: MUDr. Milan Kohoutek

Onkologická ambulance: MUDr. Pavel Veselý, Ph.D., pavel.vesely@bnzlin.cz, tel: 577 552 812

Onkologické centrum

KNTB a.s. Zlín

Havlíčkovo nábřeží 600 , 762 75 Zlín

Telefon k objednání: 577 552 812

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava

Vedoucí: MUDr. Lubomír Slavíček, slavicekl@nemji.cz , tel. 567 157 151, 731 628 882

Onkologická ambulance: MUDr. Zuzana Vaculínová, zuzana.vaculinova@gmail.com, tel. 567 157 377

Onkologické oddělení

Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Telefon k objednání: 567 157 377

Komplexní onkologické centrum FN Plzeň

Vedoucí: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, finek@fnplzen.cz , tel. 37710 55 00 fax.37710 55 45

Onkologická ambulance:

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, finek@fnplzen.cz

Doc.MUDr. Luboš Holubec, PhD, holubec@fnplzen.cz

RTO FN Plzeň

E.Beneše 13, 305 99, Plzeň

Telefon k objednání: 377 10 55 14, 377 10 55 11,

Komplexní onkologické centrum Nem. České Budějovice a.s.

Vedoucí: MUDr. Václav Janovský

Onkologická ambulance:

MUDr. Ivona Mrázová, mrazova@nemcb.cz, tel. 387 875 114

MUDr. Petr Vítek, vitek@nemcb.cz , tel. 387 875 114

Onkologické oddělení

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

Telefon k objednání: 387 875 114

Komplexní onkologické centrum MN v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: MUDr. Milan Lysý, milan.lysy@kzcr.eu tel. 475683260

Onkologická ambulance: MUDr. Denisa Musilová, denisa.musilova@mnul.cz, tel. 475683281

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z. - KOC - RTO MN

V Podhájí 21 , 401 13 Ústí nad Labem

Telefon k objednání: 47 711 3281 nebo klapka 3291

 

Komplexní onkologické centrum FN Olomouc

Vedoucí a onkologická ambulance: Prof. MUDr. Bohuslav Melichar PhD., bohuslav.melichar@fnol.cz , tel. 588 444 288

Klinika onkologie

Onkologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Telefon k objednání: 588 444 295

Komplexní onkologické centrum Brno, MOÚ, FN u Svaté Anny, FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

Onkologická ambulance:

MUDr. Katarína Petráková, petrakova@mou.cz, tel. 54313 4000

MUDr. Markéta Palácová, palacova@mou.cz, tel. 54313 6812

MUDr. Krásenská Marta, krasenska@mou.cz, tel. 54313 6111

Klinika komplexní onkologické péče

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Telefon k objednání: 54313 6911

Onkologická ambulance: MUDr. Anna Ondračková, ondrackova@mou.cz

Masarykův onkologický ústav, Brno

Ambulance obecné onkologie – Poliklinika Zahradníkova 2/8

Telefon k objednání: 541 552 476

Onkologická ambulance: MUDr. Marek Svoboda PhD. msvoboda@mou.cz, tel. 54313 6902

Masarykův onkologický ústav, Brno

Onkologická ambulance FN u Svaté Anny

Pekařská 53

Tel. k objednání: 54313 6911

Onkologická ambulance: MUDr. Dagmar Brančíková, dagmar.brancikova@fnbrno.cz , tel. 532 232 384

Interní hematoonkologická klinika

Onkologická ambulance pro solidní nádory

FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel. k objednání: 532 233 976

Dětské onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý DrSc.

Onkologická ambulance: MUDr. Jarmila Kruseová tel. 2 2443 6444, Jarmila.Kruseova@fnmotol.cz

FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Telefon k objednání: 2 2443 6444

Dětské onkologické centrum FN Brno

Vedoucí : Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., jsterb@fnbrno.cz , tel: 532 234 755

Onkologická ambulance: Prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc., vbajciova@fnbrno.cz , tel: 532 234 270

Klinika dětské onkologie

Fakultní nemocnice Brno

Černopolní 9, 625 00 Brno

Telefon k objednání: 532 234 605

Další onkologická pracoviště

Doc. MUDr. Jan Novotný PhD., onkologie@seznam.cz

Avicennus s.r.o.

Boleslavská 425, Nymburk 288 02

Onkologická ambulance: po, út + čt

Tel. k objednání: 325 505 222

MUDr. Skopal Lubomír, lubskopal@volny.cz

Centrum klinické onkologie Přerov

Poliklinika MENS

Náměstí Přerovského povstání 1

75002 Přerov

Tel. k objednání: 581 70 13 52 (sestry), 581 70 13 51 (lékař)

Seznam všech onkologických pracovišť:

www.onconet.cz/index.php?s=koc&f=komplexni-onkologicka-centra