Zápis z 3. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS dne 23. září 2010 v Brně

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 23. září 2010 v Brně
Účastníci: členové PSNPO

Zápis z jednání v PDF

1. Revize minulého zápisu

 • Všechny relevantní úkoly z minulého zápisu byly splněny

2. Aktivita SKVIMP – Pracovní skupina pro dietologii

 • T. Starnovská oslovila PSNPO se zájmem o vzájemnou spolupráci
 • Zápis skupiny obdrželi všichni členové
 • Lenka Krčmová připraví dopis s popisem činnosti PSNPO, který po odsouhlasení bude zaslán na sekretariát skupiny pro dietologii.

3. Zjednodušený nutriční screening pro ambulantní onkologické pacienty

 • Vyhodnocení nutričního screeningu představil MUDr. Beneš – soubor obsahuje charakteristiku souboru dle dg. skupin a počtu pacientů; nutriční stav studované skupiny; nutriční riziko; porovnání obou dotazníků; závěry a doporučení; viz příloha
 • Celkem testováno 584 pacientských dotazníků z 10 nemocnic
 • Shrnutí testování
  • Váhový úbytek stanovit fixně za 1 roku
  • Vyhublost možno diagnostikovat jen z odhadu BMI
  • Malý příjem stravy lze posoudit pouze kvalitativně
  • Hodnocení lékařem musí být na téže straně dotazníku
 • Druhá strana dotazníku – doplnit BMI tabulka, Návod na vyplnění a tabulka diagnóz
 • Finální verzi dotazníku 31.10. (formát A4 a A5)
 • Závěry diskuse:
  • Klíčovým článkem nutričního screeningu je sestra;
  • Finální verze nenahrazuje současný Screening pro nutriční ambulance, jedná se o zjednodušenou formu
  • Chybí napojení na NA
 • Akční plán:
  • SKVIMP 17-19/2 2011 – prezentace Screeningu, MUDr. Beneš
  • SKVIMP – Poster Výsledky práce PSNPO, po dohodě MUDr. Beneš a Doc. Tomíška
  • Seznámit členy ČOS s informací zjednodušené formy Screeningu –prof. Vorlíček
  • Zorganizovat semináře na onkologických klinikách s tématem screeningu

4. Pokračování práce PSNPO 2011

 • Zavést Screening primárně na svých pracovištích
 • Nutná podpora ČOS a KOC
 • Složení skupiny vyhovující
 • 1. setkání 2011 společně s EPS

5. Příští setkání: čtvrtek 27. 1. 2011 v 16 hod v Praze

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí