Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!

Asociace Výrobců Klinické Výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen lékařům - onkologům (do 40 let).

ZÍSKEJTE Z GRANTU LICENCI F016!

Grant je platný pro roky 2021 až 2022 a platí pro absolvování celého kurzu F016, tedy jeho teoretické části (2x 3 dny prezenční, popř. online výuky) a poté 2 týdnů praxe na klinickém pracovišti.

AVKV pokryje náklady za kurzovným (akreditované kurzy F016) a náklady praktické části (ubytování, doprava). Náklady budou proplaceny na základě absolvování každé jednotlivé části, po předložení certifikátu a z praktické části po předložení licence a prokázání nákladů.

Získání funkční licence klinické výživy F016 Vám mimo jiné umožní indikaci klinické výživy nad rámec současných omezení platných pro specializaci ONK.


Ing. Jan Smitka, MBA
Předseda AVKV


Pro bližší informace kontaktujte: tcajanova@avkv.cz