Zápis volební komise ze zasedání výboru ČOS ČLS JEP ze dne 20.6.2023 ve FN v Motole

Volební komise: MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Zdeněk Linke, MUDr. Stanislav John
Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, Svoboda M., Svoboda T., Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: ---

Předsedkyně volební komise přivítala nově zvolené členy výboru a RK ČOS. Dále shrnula všechna fakta o průběhu voleb. Dále informovala o podmínkách vlastní volby funkcí – předsedy výboru, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka. Do RK bude zvolen předseda.

Byly dodrženy všechny podmínky vycházející ze stanov ČLS JEP.

 Do výboru ČOS byli zvoleni:

1. Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
2. Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
3. Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
7. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
8. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
9. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
10. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
11. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
12. Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
13. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Do revizní komise byli zvoleni:

1. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
2. - 3. MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
2. - 3. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Ph.D.

Volby byly zahájeny volbou předsedy výboru ČOS.

Předsedkyně volební komise vyzvala členy výboru k nominaci na místo předsedy ČOS ČLS JEP.

Na předsedu onkologické společnosti se přihlásili k nominaci doc. Kiss a prof. Melichar. Proběhla tajná volba s výsledkem:

  • Doc. Kiss 7 hlasů   
  • Prof. Melichar 6 hlasů

Předsedou se stává doc. Kiss.

Na místopředsedu se přihlásili k nominaci prof. Fínek a prof. Petruželka. Výsledek volby:

  • Prof. Fínek 8 hlasů
  • Prof. Petruželka 5 hlasů

Místopředsedou se stává prof. Fínek.

Na vědeckého sekretáře se přihlásil k nominaci prof. Büchler. Výsledek volby:

  • Prof. Büchler 13 hlasů

Vědeckým sekretářem se stává prof. Büchler s plným počtem hlasů.

Na funkci pokladníka je nominován MUDr. T. Svoboda, který s návrhem souhlasil a v tajné volbě získal plný počet hlasů

  • MUDr. T. Svoboda 13 hlasů

Pokladníkem se na následující období stává MUDr. Tomáš Svoboda.

Následovala volba předsedy revizní komise, byla nominována doc. Kolářová a zvolena plným počtem hlasů

  • Doc. Kolářová 3 hlasy    

Předsedkyní revizní komise byla zvolena doc. Kolářová.

Nově zvolení funkcionáři:

Předseda:                             doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.                                                                                             

Počet hlasů:                         7                            

                                              

Místopředseda:                    prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA                                         

Počet hlasů:                         8                            

                              

Vědecký sekretář:                prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.                  

Počet hlasů:                         13                          

                                           

Pokladník:                            MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.                                         

Počet hlasů:                         13

               

Předseda revizní komise:   doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Počet hlasů:                         3

 

Volba proběhla bez komplikací v přátelském duchu. Předsedkyně volební komise poděkovala všem nově zvoleným funkcionářům a popřála jim mnoho úspěchů do další práce a předala další pokračování schůze novému předsedovi.

MUDr. Alexandra Aschermannová, předsedkyně volební komise ČOS
MUDr. Zdeněk Linke
MUDr. Stanislav John


V Praze dne 20.6.2023