Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 23.11.2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek

 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Problém však není uzavřen a žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR.
 1. Blok na kongresu České internistické společnosti, který se konal ve dnech 20 – 23.10.2021 v Brně úspěšně za velmi dobré účasti proběhl. 
 1. Prof. Petruželka požádal o podporu pro plánovaný SLP preparátu sotorasib. Členové výboru se shodli na užitečnosti a potřebnosti uvedeného programu. Program byl schválen. 
 1. BOD 2021 úspěšně proběhl ve dnech 13. – 15.10.2021. 
 1. Předsedkyně zaslala na popud MUDr. Bartiškové žádost o úpravu kapitol 2. a 5. SZV (neaplikované množství LP a úhrada klinického vyšetření při pobytu na stacionáři). Jednání stále probíhají. 
 1. Hospodaření ČOS ČLS JEP – rozpočet. T. Svoboda. Rozpočet navrhnut tak jako v minulých letech vyrovnaný. 
 1. Dne 25.11.2021 proběhne atestace z Klinické onkologie. 
 1. Navázání komunikace a spolupráce s novým vydavatelem časopisu Klinické onkologie. Vydavatelství se pokusí o realizaci zařazení časopisu mezi časopisy s IF. Výsledek je zatím velmi nejistý, o průběhu realizace budeme informovat. Vydavatelství žádá o možnost získat sponzora. Tento bod bude podrobně probrán za účasti Prof. M. Svobody. 
 1. Vyhlášení nominace do soutěže o publikaci ČOS za rok 2020. Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o publikaci roku: Kniha s onkologickou tématikou a článek s onkologickou tématikou v časopise s IF. Doposud se přihlásili 3 soutěžící. Nominace stále pokračuje.  
 1. Předsedkyně zaslala na žádost prof. Dundra stanovisko ČOS k nově navrhovaným zdravotním výkonům odbornosti 823 (exprese PD-L1). Návrh byl VZP přijat.  
 1. Dne 19.10.2021 se konala tisková konference k příležitosti otevření nového webu pro edukaci pacientů s rakovinou močového měchýře.  
 1. Dne 21.10.2021 se předsedkyně zúčastnila společného setkání k problematice realizace povinnosti vyplývajících ze zákona č. 48. Kolem realizace je zatím mnoho nejasností. Nejsou k dispozici prováděcí vyhlášky. O dalších krocích budeme informovat. 
 1. Dne 27.10.2021 se konala vědecká rada ministra zdravotnictví ČR. Jednalo se o rozloučení pana ministra s členy VR. 
 1. Žádost o garanci: 
 • Best of Oncology, termín konání 9. – 10.12.2021, Hotel Pyramida, Praha 6 - udělena podpora
 • Ročník edukačního semináře IMPACT, termín konání 15.12 2021 – 15.3.2022, virtuální seminář - udělena podpora

Noví členové:

ČOS:

 • Mgr. Slabá Kristýna – GeneTICA s.r.o. Praha 10
 • MUDr. Aswad Mohamed Hussam – FN Brno

ČOS + Sekce onkologické imunologie

 • Mgr. Khaznadar Ziad – FN Bulovka

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP