Zápis ze Shromáždění členů ČOS ČLS JEP dne 12. 10. 2022 (Zpráva o činnosti, Zpráva o finančním hospodaření, Zpráva revizní komise)

V souladu se stanovami svolal výbor ČOS Shromáždění všech členů České onkologické společnosti ČLS J.E.P. na 12. 10. 2022 na BVV (v rámci Brněnských onkologických dnů). Níže najdete Zprávu o činnosti ČOS ČLS J.E.P. z.s, Zprávu o finančním hospodaření ČOS a Zprávu revizní komise ČOS ČLS J.E.P. z.s.

Program:

 1. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.: Výroční zpráva o činnosti ČOS ČLS JEP
 2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Zpráva o finančním hospodaření
 3. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.: Zpráva revizní komise
 4. Diskuze
 1. Předsedkyně Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. přednesla Výroční zprávu o činnosti ČOS ČLS JEP.
  Kompletní prezentace je v příloze.
 2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. prezentoval Zprávu o finančním hospodaření
  Kompletní prezentace je v příloze
 3. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. sdělila Zprávu revizní komise
  Kompletní prezentace je v příloze
 4. Diskuze:
  Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. diskutoval k následujícím tématům:
 • diskuze nad možnostmi otevření zákona č. 48 – možnost ze strany ČOS ČLS JEP podat pozměňovací návrh a tím ovlivnit část, která ukládá povinnost sdílených kódů u nových VILP
 • Nadále podpořit a realizovat Fórum onkologů
 • Ponechání názvu Modrá kniha pro stále se zdokonalující publikaci ČOS

Zpráva o činnosti České onkologické společnosti ČLS JEP

Zpráva o finančním hospodaření České onkologické společnosti ČLS JEP za rok 2021

Zpráva revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP