Dohoda ČOS s VZP na postupu při posuzování úhradových podmínek u vybraných léčivých přípravků

Dne 20. března 2018 proběhlo jednání mezi VZP a ČOS. Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče pro onkologické pacienty v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly následovně.     

Závěry jednání a dohoda v pdf