Prediktivní testování solidních nádorů - stanovisko VZP, SZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP

Zástupci VZP, SZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP se shodují na potřebě stanovit doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

Plné znění společného stanoviska - pdf na Linkos (13. 12. 2023)