Zápis z jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP - problematika schvalování protonové terapie

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.    

Na jednání byli pozváni prof. MUDr. Petera, doc. MUDr. Renata Soumarová, doc. MUDr. Jana Prausová a za VZP byli přítomni MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Milan Prokop a Ing. Rostislav Zezula. Závěry jednání byly přílohou zápisu jednání výboru ČOS dne 30. 1. 2018. 

Závěry jednání a postup v pdf