Zápis z jednání s VZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika ze dne 5. 3. 2020

Dne 5.3.2020 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců VZP na téma prediktivní diagnostika. Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP "Prediktivní testování solidních nádorů". Přinášíme zápis z jednání.  

Zápis z jednání v pdf

Společné stanovisko - doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů, které bylo formulováno za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů vč. přehledu indikací a metod, bylo zveřejněno dne  10.3. 2020 na Linkos: 

Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP - Prediktivní testování solidních nádorů