Zápis z jednání s VZP ČR, SZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika ze dne 13. 3. 2019

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

Zápis ze zasedání v pdf

Závěr: Návrhy stratifikace výkonů pro pro laboratoře prediktivní diagnostiky (somatické varianty mutací  genů solidních nádorů) budou vytvořeny ve spolupráci ZP a SČP ČLS JEP.