Metodický postup při intravezikální chemoprofylaxi neinvazivních nádorů močového měchýře

Společný metodický pokyn České urologické společnosti a České onkologické společnosti, stanovující pravidla intravesikální aplikace chemoterapie.  

Intravezikální chemoprofylaxe je terapeutický postup, který má

 • a) zabránit implantačním metastázám urotelu v případě jednorázové aplikace v těsné návaznosti na transuretrální resekci nádoru močového měchýře
 • b) prodloužit dobu do recidivy u dlouhodobých režimů.

Intravezikální chemoprofylaxe nenahradí dobře provedenou transuretrální resekci a není vhodná při ponechaných lézích v močovém měchýři.

Pro terapii jsou vhodné přípravky Mitomycin C a Farmorubicin (epirubicin). Obvyklá terapeutická dávka je v případě MMC 40 mg/instalaci, u Farmorubicinu 50 mg/instalaci.

Jednorázová instilace „single shot“

 • je dostatečnou u nízko rizikových neinvazivních nádorů močového měchýře.
 • do 6 hodin (nejdéle do 24 hodin) po TUR katétrem do měchýře instilováno v cca 30 – 50 ml
 • katétr je uzavřen na dobu 60 minut
 • po otevření katétru je moč s cytostatikem vypuštěna do sáčku, jehož obsah je likvidován jako biologický materiál podle SOP zdravotnického zařízení
jednorázová instilace nesmí být podána v případě perforace močového měchýře a při větším krvácení.

Dlouhodobé režimy léčby

 • pro středně a vysokorizikové neinvazivní nádory močového měchýře, pokud není pacient indikován k radikálnímu řešení
 • ambulantní režim
 • zahájení 8-12 den po TUR
 • obvyklý režim instilací 4* po týdnu a dále 11* po měsíci, tj. celkově 15 instilací po dobu jednoho roku, léčbu dále neprolongovat
instilace nesmí být podána při infekci dolních močových cest, inkontinence moče, poranění močové trubice při katetrizaci, při intoleranci léčby

Zásady při instilaci cytostatika do močového měchýře:

 • atraumatická katetrizace, nejlépe cévkou 12 F
 • nevelké množství lubrikantia
 • vyprázdnění močového měchýře
 • instilace léčivého přípravku s cca 30 – 50 ml solučního roztoku
 • doba použitelnosti po naředění -  u obou přípravků je nejvhodnější podání co nečasněji po naředění (pokud nelze podat, pak MMC nelze skladovat déle než 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C a Farmorubicín 24 hodin při teplotě do 25 °C nebo 48 hodin  při skladování při teplotě 2 - 8 °C, za použití skladovaného přípravku nese odpovědnost lékař, který léčbu aplikuje)
použitý materiál je likvidován jako biologický materiál podle SOP zdravotnického zařízení

Upozornění pro pacienta:

 • doba expozice léčivému přípravku mezi 60-90 minutami
 • poučení o restrikci příjmu tekutin před instilací a naopak navýšení po vlastní instilaci
 • pacient spontánně vymočí obsah měchýře
 • v den instilace nesmí mít pacient nechráněný sexuální styk

V případě chemické cystitidy podání spasmolytik podle zkušeností urologa, v případě plantopalmární dermatitidy inertní masti nebo konzultovat dermatologa s upozorněním o typu léčby.

Při potřísnění kůže léčivým přípravkem nutno důkladně omýt místo vodou, při iritaci kůže použít inertní masti.