SROBF ČLS J.E.P.

Konference, stanoviska a prohlášení výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a další texty týkající se této spolupracující odborné společnosti. Členové výboru SROBF se také podílejí na tvorbě textů o radioterapii pro onkologické pacienty na Linkos.